’65.000 zzp’ers in de schuldsanering’

’65.000 zzp’ers in de schuldsanering’

9 januari 2021 - Naar schatting 65.000 zzp’ers belanden dit jaar in de schuldhulpverlening omdat ze het financieel niet meer kunnen bolwerken. Ondertussen lopen gemeenten behoorlijk achter met het opzetten van de verplichte loketten waar ze zelfstandigen kunnen helpen. Sinds dit jaar mogen gemeenten zzp’ers niet meer afwijzen.

Crisis: Gemeenten niet klaar voor coronaslagveld

 

“Het decentraliseren van het helpen van de ondernemer via gemeenteloketten is een lastige opgave. De vraag is dan ook of de gemeenten in Nederland de juiste instanties zijn om dit te doen.”

Jelle J. de Boer | manager OnlineAOV

 

„Er is op dit moment sprake van een schijneconomie”, zegt Auke Schouwstra van de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening over de positie van zzp’ers. „Veel zzp’ers worden nu overeind gehouden met overheidsregelingen”, zegt hij. Hij vermoedt dat een vijfde van alle zelfstandigen die om tijdelijke coronasteun vroeg bij het Rijk in een schuldentraject van de gemeente komt: zo’n 65.000 zelfstandigen.

Dat betekent een enorme extra kluif werk voor de lokale overheden die sinds dit jaar verplicht zijn zzp’ers te helpen aan het schuldenloket. In de afgelopen jaren hielden veel gemeenten bij die groep de boot af en hielp de Belastingdienst niet meer omdat die eiste dat ondernemers eerst hun bedrijf liquideerden om in aanmerking te komen voor een schuldentraject.

„Terwijl ze wel degelijk via de Wet Gemeentelijke Schuldsanering geholpen moesten worden”, zegt Schouwstra. Dat hiaat is nu gedicht in een aangescherpte wet. Gemeenten zijn nu sinds 1 januari verplicht (zelfstandige) ondernemers te helpen met het oplossen van hun problematische schulden. Dat loopt nog niet overal gesmeerd.

„Gemeenten zijn wel een beetje laat”, zegt Radi Elbelghiti van Provebo Schuldhulpverlening. Hij zet al jaren door heel Nederland afdelingen schuldhulpverlening op. Lokale overheden moeten een grote omslag maken. „Ze hadden geen kaas gegeten van ondernemers”, zegt Elbelghiti.

Wegjagen

Zzp’ers zelf lieten de boel ook versloffen. „Dat ondernemers zich bij gemeenten kunnen melden, is voor hen geen vanzelfsprekendheid. Als ondernemer wil je zo lang mogelijk wegblijven van de gemeente.” Schouwstra: „Ondernemers geven van nature niet graag toe dat het slecht gaat. Als je dat openlijk zegt, jaag je klanten weg. Dat is dus heel dubbel.”


Bron: NHD