Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

27 november 2018 - Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering bent u verzekerd tegen inkomensverlies als u ziek wordt of arbeidsongeschikt. Ondernemers vallen niet onder de werkgeversverzekeringen. U krijgt dus niets doorbetaald als u ziek of arbeidsongeschikt wordt.

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zorgt u ervoor dat u toch inkomen heeft als u niet kunt ondernemen. Een AOV is bedoeld voor zelfstandig ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders.

“Een helder verhaal welke mogelijkheden er zijn om je als ondernemer goed te verzekeren met daarbij verschillende opties. 

Jelle J. de Boer | manager OnlineAOV

 

Voor wie is een arbeidsongeschiktheidsverzekering nuttig?

Iedere ondernemer die afhankelijk is van het inkomen dat hij als ondernemer verdient, zou moeten kijken wat er gebeurt als hij ziek wordt, of arbeidsongeschikt. Een korte ziekteperiode kunt u financieel misschien wel opvangen met uw reserves of met een ander inkomen. Bijvoorbeeld met dat van uw partner. Maar als u langdurig arbeidsongeschikt raakt kan dit heel anders zijn. Met een AOV zorgt u er dan voor dat uw inkomen op peil blijft.

Is het verplicht?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet verplicht. Maar wel verstandig. Iedereen kan ziek worden, of een blessure oplopen waardoor hij tijdelijk niet kan werken, of zelfs nooit meer kan werken.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers

Veel zzp’ers zijn niet, of niet voldoende verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Ze denken dat ze niet ziek worden. Of nemen geen verzekering omdat ze denken dat het duur is. Dit is niet verstandig. Het is goed om te bekijken wat er gebeurt als u ziek wordt. U kunt ook kijken naar alternatieven voor een AOV. Er zijn steeds meer initiatieven van zogenaamde schenkkringen.

Hoogte premie arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is meestal niet goedkoop. Maar vaak is de premie wel aftrekbaar als kosten. Is de premie aftrekbaar, dan moet u over de uitkering wel inkomstenbelasting betalen. In het algemeen is het zo: als de premie niet aftrekbaar is, is de uitkering niet belast. Is de premie aftrekbaar, dan is de uitkering wel belast.

De hoogte van de premie de AOV hangt af van een aantal factoren:

  • Uw beroep. Heeft u een grote kans op fysieke klachten? Of bijvoorbeeld op stressklachten?
  • Uw leeftijd. Boven een bepaalde leeftijd kunt u meestal geen AOV meer afsluiten. Of alleen tegen een hogere premie.
  • De eigenrisicoperiode. Dat is de periode waarin u zelf uw inkomstenverlies opvangt als u ziek wordt. Dat heet ook wel wachttijd.
  • De dekking die u kiest. Hoe uitgebreider de dekking, hoe hoger de premie.

Lees de polisvoorwaarden

Wat onder een verzekering valt en wat niet, is afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij. En de voorwaarden bij uw verzekering. Lees deze polisvoorwaarden dus altijd goed. U kunt een onafhankelijk verzekeringsadviseur om raad vragen.

Wat is verzekerd met een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

  • Inkomensverlies als u ziek wordt of arbeidsongeschikt

Sommige verzekeringen keren een bedrag in één keer uit. Van andere verzekeringen krijgt u een bedrag per maand. Vaak krijgt u pas geld na een wachttijd, de eigenrisicoperiode, die u heeft afgesproken.

Alternatieven voor een AOV

Vrijwillig verzekeren via UWV

Als u een eigen bedrijf begint, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij het UWV. U meldt zich aan bij het UWV binnen 13 weken nadat uw verplichte werknemersverzekering via werk of uitkering is gestopt.

Private vangnetverzekering

Voor een kleine groep zelfstandigen is het vanwege medische problemen niet mogelijk om een gewone AOV af te sluiten. Daarvoor is de vangnetverzekering.

De voorwaarde voor deze verzekering is dat u om medische redenen geen gewone AOV kunt afsluiten en u korter dan vijftien maanden als zelfstandige werkzaam bent.

Schenkkringen als onderlinge arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen

Inkomensverlies bij ziekte en arbeidsongeschiktheid kunt u ook met andere ondernemers samen opvangen. In een vereniging zonder winstoogmerk vormt u dan samen een zogenaamde schenkkring. Dit heet ook wel Crowdsurance.

Het bekendste voorbeeld van crowdsurance zijn de broodfondsen. Maar er zijn steeds meer schenkkringen die een alternatief voor een AOV aanbieden en ondersteunen. Zoals SamSamkring, Sharepeople, Commoneasy, Ziektevangnet en het Voorzieningenfonds. Er komen nog steeds nieuwe initiatieven bij.

Hoe werken schenkkringen?

Een schenkkring bestaat meestal uit 20 tot 50 personen. Ze maken afspraken en sparen om elkaar te kunnen ondersteunen. Bent u ziek, dan krijgt u van de andere leden van de vereniging een schenking waarmee u uw inkomen kunt aanvullen. Soms betaalt u de eerste dagen van uw ziekte zelf, vaak wordt er een maximale periode van schenkingen afgesproken. U krijgt dan bijvoorbeeld maximaal 2 jaar geld uitgekeerd. Per schenkkring kan dat net iets anders werken.

Schenkkring in combinatie met AOV

U kunt ook kiezen voor een combinatie van een schenkkring én AOV met een eigen risicoperiode van 2 jaar. Wordt u langdurig ziek of raakt u arbeidsongeschikt, dan ontvangt u de eerste 2 jaar schenkingen uit de schenkkring. Daarna ontvangt u inkomsten uit de AOV. En door de lange eigenrisicoperiode van uw AOV, is uw premie ook een stuk lager.

 


Bron: Ondernemersplein.nl