De verplichte AOV voor ondernemers uitgelegd

De verplichte AOV voor ondernemers uitgelegd
Datum: 26-10-2022 Tags: Verplichte, AOV, Arbeidsongeschiktheid,

26 oktober 2022 - Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)voor ondernemers. Daar wordt al jaren over gesproken op het nieuws en in de politiek. Maar hoe zit het nu precies? Zit jij straks vast aan een verplichte AOV? Waarschijnlijk wel. Maar zover is het nog niet. In dit artikel lees je wat er op dit moment bekend is over de verplichte AOV voor ondernemers.

Na jarenlang overleg tussen politiek, werkgevers- en werknemersorganisaties is er een pensioenakkoord. Een onderdeel van deze wet is de verplichte AOV voor ondernemers. De invoering daarvan is om meerdere redenen een aantal keer uitgesteld. Naar verwachting treedt de wet in 2027 in werking.

Een interessant gegeven is dat het verzuim als volgt is verdeeld ; 27% psychische klachten, burn-out, 24% bewegingsapparaat, 12% griep en verkoudheid en 37% overig verzuim.

Jelle J. de Boer | manager OnlineAOV


Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Hoe zorg je ervoor dat je voldoende geld hebt om van te leven wanneer je ziek bent? Een korte ziekteperiode vang je wellicht op met spaargeld. Maar ben je langdurig ziek, dan is dit lastig. Er zijn verschillende manieren om dit op te vangen. Onder andere met een AOV. Hiermee verzeker je jezelf voor een bepaald bedrag per maand waar je van leeft. Een AOV voor ondernemers is op dit moment niet verplicht. De meeste ondernemers hebben er geen.

Voordelen van de AOV

Met een verplichte AOV voor ondernemers zijn alle werkenden in Nederland beschermd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Dat zorgt voor minder risico’s en lagere kosten voor de samenleving. Daarnaast hebben ondernemers meer financiële zekerheid als werken niet lukt. Ook kunnen verzekeraars ondernemers dan niet meer uitsluiten. Bijvoorbeeld ondernemers met een risicovol beroep.

Nadelen van de AOV

Niet alle organisaties zijn blij met de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Sommigen verwachten een te hoge premie, het bedrag dat je maandelijks betaalt, waardoor ondernemers financieel in de knel komen. Anderen vinden dat ondernemers zelf verantwoordelijk zijn een oplossing te zoeken om risico’s te verkleinen. Ondernemers weten zelf het beste wat past bij hun situatie.

De verplichte AOV in de praktijk

Hoe de verplichte AOV er voor jou uitziet is nog niet bekend. De wetten en regels worden op dit moment uitgewerkt op basis van een adviesrapport. In het rapport staan onder andere de volgende adviezen:

  • De verzekering geldt voor alle ondernemers.
  • De premie is inkomensafhankelijk. De premie bedraagt naar schatting 8% van het inkomen. De premie is fiscaal aftrekbaar.
  • Het UWV gaat de wet en re-integratie van ondernemers na ziekte uitvoeren. Ondernemers betalen de premie maandelijks aan de Belastingdienst.
  • Het maximale bedrag per maand dat een ondernemer krijgt, ligt rond het wettelijk minimumloon, in 2022 is dat € 1.650 bruto.
  • Er komt een eigenrisicoperiode van 52 weken in geval van arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat je de eerste periode geen recht hebt op een uitkering.
  • De verplichte AOV loopt door tot de AOW-leeftijd.
  • De verzekering gaat uit van het arbeidsongeschiktheidscriterium gangbare arbeid. Dit houdt in dat het UWV kijkt welk werk een ondernemer nog kan doen. En kijkt niet naar ervaring of opleiding.
  • Heeft een ondernemer al een AOV of een uitkering voor arbeidsongeschiktheid? Dan geldt de verplichte AOV niet. De huidige verzekering moet minimaal hetzelfde dekken als de verplichte AOV.

Het is niet bekend of bovenstaande adviezen worden overgenomen in de nieuwe wet.

Nog even wachten

De precieze regels en het moment waarop de verplichte AOV in werking treedt is niet bekend. In de tussentijd kan jou wel iets overkomen waardoor je niet kunt werken. Bedenk daarom hoe jij je financiën regelt wanneer je arbeidsongeschikt raakt.


Bron: KVK