Nieuws

Effect van verschillende belastingwijzigingen voor ondernemers die inkomstenbelasting betalen

Gepubliceerd: 14-11-2023,
Bron:  Rijksoverheid
Het kabinet stelt verschillende maatregelen voor in het Belastingplan 2024. Deze hebben effect op ondernemers die ook inkomstenbelasting betalen (de zogenoemde ib-ondernemers). Het gaat dan om zzp’ers en mkb’ers met een eenmanszaak of vof.“De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren afgebouwd (2023 €5.030; 2024 €3.750; 2025 €2.470; 2026 €1.200; 2027 €900) De eenmanszaak wordt hierdoor minder interessant en zo komt een arbeidsovereenkomst en zelfstandig werken weer dichter bij elkaar. Denk daarbij nog de verplichte AOV en het gat is gedicht!”

Jelle J. de Boer | manager OnlineAOV

 

Wijzigingen en de effecten voor ondernemers die inkomstenbelasting betalen

De verschillende wijzigingen en de effecten voor ondernemers die inkomstenbelasting betalen op een rij: 

  • Voor mensen die werken stijgt de arbeidskorting met € 115 bij een inkomen rond het wettelijk minimumloon. Werkenden met een salaris vanaf minimumloon tot bijna € 40.000 gaan er hierdoor op vooruit.
  • De inkomstenbelasting kent voor werkenden 2 schijven. In 2024 wordt de 2e belastingschijf minder geïndexeerd, met 3,55% in plaats van 9,9%. Mensen met een hoog inkomen gaan er daardoor minder op vooruit.
  • Het tarief in de 1e belastingschijf neemt met 0,03 procentpunt toe. Hierdoor gaan ondernemers maximaal € 20 meer belasting betalen.
  • De mkb-winstvrijstelling gaat omlaag van 14% naar 12,7%. Ondernemers betalen hierdoor over een groter deel van hun winst of inkomen belasting. Ondernemers met de hoogste winsten gaan er het meest op achteruit door deze aanpassing.
  • Een maatregel uit het vorige Belastingplan is de verdere verlaging van de zelfstandigenaftrek van € 5.030 naar € 3.750. Hierdoor gaan de ib-ondernemers ook meer belasting betalen. 

De jaarlijkse indexatie van heffingskortingen en schijfgrenzen is voor 2024 met 9,9% veel hoger dan in eerdere jaren. Hierdoor gaan ondernemers in 2024 minder belasting betalen.

Het totaaleffect van al deze belastingwijzingen voor verschillende ib-ondernemers staat in de infographic.